top of page

עיצוב ובניית אתר לחב' DMC

יבואנית משאיות פורד בישראל

אתר למשאיות פורד

הגדרת הפרויקט:

בניית אתר תדמיתי ליבואנית משאיות פורד בישראל.

המטרה: לתת מידע שיווקי רלוונטי כולל מפרטים ללקוחות להתאמת סוג המשאית שהם מחפשים.

דרך הביצוע:

בוצע אפיון ומחקר ביטויי מפתח, מילות חיפוש ומחקר מתחרים מעמיק ליצירת תבנית מראה האתר, חלוקה ראשית ומשנית.  

תהליך העבודה:

בסיום האפיון ולאחר אישור DMC החלה עבודת כתיבת התכנים לאתר. 

במקביל החלה עבודת עיצוב ובניית האתר, אופטימיזציה של האלמנטים השונים והאתר עבר בסיום הבנייה הנגשה מלאה.

בהתאם לדרישות הרגולטור תוכנתו באתר עמודי חלפים וקריאה ל- recall.

 

בנוסף, תחת המותג הנוסף שלנו - TotalVision ביצענו את כל הצילומים הנדרשים לבניית האתר. בוצעו צילומי משאיות בשטח על מנת לייצר בנק תמונות מרשים לטובת האתר. 

 פרויקטים נוספים עברו DMC

עיצוב קטלוגים לכל דגם של משאית הכוללים את המפרטים הטכניים של הדגמים

 עיצוב קטלוגים למשאיות פורד

מוקאפ-קטלוג-פרוס-3-.jpg
צילום-קטלוגים-DMC3--.jpg
bottom of page