top of page

עיצוב ובניית אתר פוקוס דיגיטל

דפוס דיגיטלי בפורמט רחב

בניית אתר לפוקוס דיגיטל

הגדרת הפרויקט:

בניית אתר בהתאמה אישית בעברית לבית דפוס דיגיטלי בפורמט רחב.

המטרה: האתר חייב לתת מענה שיווקי למכלול השירותים המוצעים ללקוחות בתחומי- הדפסות ענק, מתקני תצוגה, הדפסת תמונות והכנת אלבומים דיגיטליים

דרך הביצוע:

בוצע אפיון ומחקר מתחרים מעמיק ליצירת תבנית מראה האתר, חלוקת הקטגוריות ותתי הקטגוריות.

בוצע מחקר ביטויי מפתח ומילות חיפוש רלוונטיות. 

סרטון דוגמאות מהאתר

bottom of page